HAMSTER

Bra att veta om hamster Göteborgs Djurklinik

 

Det finns i huvudsak tre typer av hamstrar som hålls som husdjur; det är den vanliga guldhamstern, den färgade korthåriga hamstern och den långhåriga teddyhamstern.

Följande information rör framför allt den syriska, guldhamstern, eftersom den är populärast.

Hamstern lever i 2-3 år och den väger som vuxen 100-150 gram.

Hamstrar som hanteras ofta från det att de är ungar blir vanligen lugna och bits sällan. De kan då plockas upp genom att de fångas in i en eller båda händerna kupade runt kroppen. Tänk på att även lugna hamstrar kan bita om de överraskas eller väcks abrupt.

Det finns flera olika typer av burar som är lämpliga för hamstrar. Många av dessa är redan inredda med till exempel motionshjul, tunnel och bolåda. Dessa tillbehör, likaväl som ett tillräckligt djupt lager strö att gräva i, är nödvändigt för att djuret ska trivas. Hamstrar trivs i burar med solitt golv med djupt lager strömaterial. Materialet måste vara rent, icke-toxiskt, absorberande, relativt dammfritt, och lätt att få tag på. Rivet papper eller hyvelspån är att föredra. I bolådan är rivet hushålls- eller toapapper utmärkt bomaterial. Undvik bomull eftersom detta kan vira sig runt små ben och strypa blodcirkulationen. Hamstrarna är mest aktiva under natten. De ska normalt sett bo en och en. Vuxna honor är oftast mycket aggressiva mot varandra och ska aldrig bo tillsammans. Honor är också större, och aggressivare, än hanar. Hanarna ska därför tas från honan direkt efter parningen. Hanar brukar också slåss sinsemellan om de bor tillsammans men är vanligen mindre aggressiva än honor.
Det är lätt att avgöra könet på en hamster. Vuxna hanar har stora framträdande testiklar – ägaren oroas ofta av dessa knölar och tror att de är tumörer. Dessutom är avståndet mellan urinrörsmynningen och ändtarmsöppningen mycket större hos hanar än hos honor vilket gör det lätt att se könet även på unga hamstrar. Hanen kan användas i avel efter 14 veckors ålder. Man rekommenderar inte avel på honan förrän hon är 5 månader, och hon bör inte vara äldre än 11 månader vid sista kullen. Honan är dräktig 15-18 dagar. Kullen är vanligen på 5-10 ungar men det är inte ovanligt med större kullar. Ungarna föds hårlösa med slutna ögon och öron. De har dock redan utväxta framtänder. Unga hamstrar börjar vanligen äta fast föda vid 7-10 dagars ålder men de avvänjs inte förrän vid 21-25 dagar.
I det vilda lever djuren på växter, frön, frukter och insekter. Sällskapshamstrar bör äta gnagarpellets med 15-20 % proteininnehåll. Fröfoder säljs också som hamstermat, men dessa ska bara användas som tillskott till basfodret pellets. Fröfoder innehåller höga mängder fett som lätt blir härsket om de lagras felaktigt. Dessutom leder för mycket fröfoder till fetma och bristsjukdomar. Andra tillskott till dieten kan vara sockerfria frukostflingor, fullkornsbröd av vete, pasta, ost, kokat kött, färska frukter och grönsaker – allt i måttlig mängd. Hamstrar äter ca 12 gram mat dagligen och äter det mesta nattetid. Hamstrar lagrar ofta mat i hörnen på buren vilket innebär att de verkar äta betydligt mer än de i verkligheten gör. Vatten kan ges via vattenflaskor och ska bytas dagligen, inte bara då flaskan är tom. Hamsterungar kräver speciell uppsikt, så att de verkligen är starka nog att dricka ur flaskan, liksom att de når mynningen. En hamster dricker ca 10 ml vatten per 100 gram kroppsvikt (normal vuxenvikt).
De tycks drabbas av få naturliga sjukdomar. En sjuk hamster blir ofta irriterad och kan bitas. Den är ovillig att röra sig och går stelt om den tvingas till rörelse. Ögonen kan se matta och insjukna ut och ofta rinner det även från dem. En sjuk hamster slutar ofta att äta helt eller delvis. Plötslig magsjukdom med diarré är det vanligaste sjukdomstecknet hos hamster, framför allt hos en nyligen avvand hamster. Om detta inte åtgärdas omedelbart kan diarrén leda till livshotande uttorkning och död. Vanliga problem är annars luftvägsinfektioner, ögonskador och ögoninfektioner samt hudtumörer.