KATT

 

När du får hem din kattunge bör den vara vaccinerad, besiktigad, avmaskad och gärna id-märkt.

Har kattungen inte blivit vaccinerad bör du så snart som möjligt låta göra det. Kolla gärna också öronen på den eftersom det är vanligt med öronskabb hos kattungar.

Teckna gärna en försäkring för din katt så fort som möjligt, man vet aldrig när olyckan är framme.

Tänk på att det finns foder som är väl anpassat för just kattungar.

Din katt bör vaccineras vid ca 9 och 12 veckors ålder mot kattpest och kattsnuva. Vi rekommenderar därefter att du vaccinerar din katt varje år.

Det är viktigt att din katt är frisk vid vaccinationstillfället så att immunsystemet ska kunna bilda optimalt med antikroppar. Det är också bra om den är avmaskad eftersom rikligt med inälvsmask kan ge ett sämre vaccinations-svar.

Vid utlandsresa gäller särskilda bestämmelser.

Besök jordbruksverkets hemsida www.sjv.se för mer information.

En besiktning består av en noggrann klinisk undersökning där eventuella avvikelser noteras i ett protokoll, ett så kallat besiktningsintyg. En besiktning görs vanligen vid försäljning, överlåtelse eller om man ska ändra sina försäkringsvillkor.
Katter har framför allt spolmask och bandmask.

Kattungar smittas med spolmask via modersmjölken när de diar. Det är viktigt att kattungen avmaskas från tidig ålder. Vanligtvis avmaskar uppfödaren kattungarna flera gånger innan de levereras. Du bör ändå avmaska din kattunge när du får hem den. Detta eftersom den kan ha återsmittats innan den lämnade uppfödaren.

Vuxna katter kan slicka i sig maskägg med färdigutvecklade larver eller få i sig vilande spolmasklarver som finns i bytesdjur, som råttor och möss. Spolmaskar kan man ibland se om katten kräks, de är 2-5 cm långa och 1-2 mm grova och runda.

Bandmask kan katten bara få genom att fånga bytesdjur som är mellanvärd för bandmasken. Så kallade proglottider kan ses i avföringen och ser ut som ”platta” riskorn. Det sker alltså ingen smitta direkt mellan katter. Din katt blir sällan sjuk av sin bandmaskinfektion men den kan ibland få lös avföring. Utekatter återinfekteras snabbt och bör avmaskas 3-4 ggr/år.

Om du ska behandla din katt mot spolmask väljer du Banminth, Drontal eller Axilur. Ska du behandla den mot bandmask väljer du Droncit eller Drontal. Avmaskningsmedel köper du receptfritt på Apoteket.

Med våra öppna gränser måste vi också vara medvetna om att katterna kan smittas av parasiter som vi hittills varit förskonade ifrån. Läs gärna mer om parasiter på www.sva.se, Sveriges veterinärmedicinska anstalt.

Katter måste ännu inte vara märkta enligt lag men våra rekommendationer är att du id-märker din katt. Det finns två olika sätt att id-märka på, chipmärkning och tatuering. Vid chipmärkning injiceras ett litet microchip under huden mellan skulderbladen. Alla microchip har ett unikt id-nummer inprogrammerat. Kontroll av denna märkning sker med en avläsare. En tatuering gör man i kattens vänstra öra. Vi ger alltid katten ett sederande (lugnande) medel som också har en viss smärtlindrande effekt inför tatuering. Man kan också passa på att göra detta i samband med kastration.
Alla katter kan bli sjuka, bli bitna eller råka ut för en trafikolycka. Att teckna en veterinärvårdsförsäkring är därför klokt att göra så fort som möjligt. Se till att välja en försäkring som passar ditt djurs behov. Det finns många olika försäkringar med varierande villkor t.ex. hur stor självrisken är, vilken omfattning försäkringen har och hur stor summa som utbetalas. Läs noga igenom vilka villkor som gäller.

På kliniken hittar du broschyrer från olika försäkringsbolag.

Katter blir könsmogna från ca 6 månaders ålder.

Om du inte vill att din honkatt ska få ungar rekommenderar vi att du kastrerar den, livmoder och äggstockar opereras då bort. Vill du att hon ska få kattungar senare bör du istället ge henne p-piller. P-piller rekommenderar vi inte som långtidsbehandling eftersom katter som äter p-piller under en längre tid har större risk att få juvertumörer senare i livet.

Katter är dräktiga i ca 65 dagar (varierar mellan 52 och 74 dagar). Katter som har många kattungar har oftast en kortare dräktighet och det finns också en genetisk variation i dräktighetstidens längd.

Vill du kastrera din hankatt kan du göra det från ca 6 månaders ålder. En okastrerad hankatt kan medföra problem med urinmarkeringar i hemmet och en okastrerad utekatt ger sig ofta iväg långt hemifrån och är mer utsatt för slagsmål.

Vi rekommenderar att du kastrerar din katt.

Att den äldre katten förändras är naturligt. Fysiskt kan man till exempel se stelhet i lederna, att den tappar muskler och sover mer, men katten kanske också blir mindre självständig och mer ”pratig”.

Med stigande ålder följer ofta också nedsatt funktion av olika inre organ. Kan man upptäcka dessa funktionsnedsättningar i ett tidigt skede, helst innan de ens givit symptom är chansen mycket större att man ska kunna bota eller till och med förhindra ett eventuellt insjuknande. Det kan många gånger vara svårt att avgöra vad som är ett normalt åldrande hos katten och vad som kan vara tecken på sjukdom.

Vi erbjuder dig därför en seniorhälsokontroll av din katt. Seniorhälsokontrollen vänder sig till friska äldre katter och innefattar en noggrann klinisk undersökning, ett blodprov där bland annat lever- och njurfunktionen kontrolleras och en diskussion om eventuella rekommenderade åtgärder. Vi ger också råd om foder och skötsel.

Vill du boka tid för en seniorhälsokontroll ring oss på telefon 031-742 17 40

Ingen katt har tyvärr evigt liv och även om vissa katter kan bli så gamla som 20 år blir de vanligtvis inte mer än 10-15 år. Som djurägare har man ansvar för att se till att katten får en smärtfri och värdig avslutning på sitt liv.

Du som kommer till oss för avlivning av din katt får först komma in på ett rum där sköterskan berättar hur det går till, du får skriva under en begäran om avlivning och bestämma vad som ska hända med din katt efteråt.

Vi ger därefter katten en lugnande spruta och du lämnas ifred med din katt en stund. Katten är sedan trött och bryr sig därför inte så mycket om när kanylen sätts i ett blodkärl på något av benen, vanligen ett framben. Via kanylen direkt i blodet ger veterinären avlivningsvätskan som är som ett sömnmedel och katten somnar lugnt. Efteråt lyssnar veterinären på hjärtat och konstaterar att katten är död.

Urinblåsan och tarmen töms ibland efteråt eftersom musklerna slappnar av men det är inget som katten kan uppfatta och är helt naturligt.

Många brukar sedan vilja sitta kvar en stund med sin katt och det får man givetvis gärna göra.

Vill du inte vara med när katten avlivas måste du inte.

Efter avlivningen kan du ta med dig din katt hem och själv köra den till kremering eller om du bor utanför tätbebyggt område begrava den själv. Du kan också lämna din katt hos oss varefter vi ombesörjer att den kommer till Sävenäs för kremering. Kremeringen kan ske på två sätt, tillsammans med andra djur eller separat kremering. Vid separat kremering får man själv välja urna och får efter ett par veckor hämta askan vid Sävenäs i den urna man valt.