INFÖR OPERATION

Inför operationer vill vi att ditt djur ska vara fastande från kl 22 dagen innan men han/hon får dricka vatten.
OBS! Detta gäller inte kaniner och gnagare som ska ha tillgång på mat ända fram till besöket och även mat och vattenflaska med sig hit.

Om din hund/katt står på någon medicin så ge den som vanligt på morgonen om inte veterinären meddelat något annat. Informera alltid om vad du gett innan vi tar in ditt djur.
Vid planerade operationer ska du helst bada din hund i Descutan (finns att köpa på apoteket) 1-2 dagar innan. Glöm inte att rasta din hund ordentligt på morgonen.

På morgonen kommer du att träffa veterinären som gör en klinisk undersökning av ditt djur inför operationen, diskuterar med dig om någon
ytterligare undersökning behöver göras t.ex. ett blodprov eller röntgen av hjärta och lungor samt bestämmer lämplig tid för hämtning.

Det är av största vikt att vi har tillgång till ett aktuellt telefonnummer till dig så att vi kan nå dig under dagen ifall vi behöver diskutera den tänkta
operationen/behandlingen eller om ditt djur är oroligt och vi bedömer att han/hon därför behöver hämtas tidigare.

Om du vill att vi ska direktreglera kostnaden med ditt försäkringsbolag är det bra om du säger det redan på morgonen
så att vi hinner göra klart innan du ska komma och hämta ditt djur. Du kan läsa mer om det under betalning/direktreglering.