Leptospirosfallen i Göteborg

Angående leptospirosfallen i Göteborg kan du läsa aktuell information här på
SVA:s (statens veterinärmedicinska anstalt) hemsida.