ANTIBIOTIKAPOLICY

 

Resistenta bakterier har blivit allt vanligare i humanvården och på senare tid även i djursjukvården. I Sverige har vi hittills varit tämligen förskonade men spridningen av resistenta bakterier sker snabbt.

All användning av antibiotika innebär en risk att resistenta bakterier selekteras fram och risken ökar vid användning av så kallade bredspektrumantibiotika och vid långa behandlingar.

De resistenta bakterier som framför allt ställt till det inom djursjukvården är MRSP (meticillinresistent stafylokockus pseudointermedius) och MRSA (meticillinresistent stafylokockus aureus).

Vi på Göteborgs Djurklinik försöker därför begränsa antibiotikaanvändningen och har en fastställd hygienplan för att minimera smittspridning. Vi använder inte antibiotika ”för säkerhets skull” utan följer Sveriges veterinärförbunds antibiotikapolicy d.v.s. att antibiotikabehandling i normalfallet endast är motiverat när en bakteriell infektion föreligger (eller på goda grunder misstänks föreligga) och när infektionen sannolikt inte avläker utan antibiotika.

Läs gärna vidare om Sveriges veterinärförbunds antibiotikapolicy för hund- och kattvård HÄR.