HYGIENPOLICY

På Göteborgs djurklinik arbetar vi aktivt med hygienfrågorna för att ständigt förbättra våra rutiner och därmed minimera smittspridning.
Vi har 2 certifierade hygienombud som ansvarar för hygienplanen, regelbundna hygienronder och egenkontroller.
En viktig del i detta arbete är att vi arbetar enligt basala hygienrutiner vilket innebär att vi arbetar:

  • I kortärmad arbetsdräkt
  • Använder inga ringar eller armbandsur
  • Håller naglar kortklippta och rena
  • Desinficerar händer före och efter alla undersökningsmoment
  • Använder handskar och förkläden vid direktkontakt med kroppsvätskor och för att skydda mot nedsmutsning
  • Operationer utförs under strikt aseptiska former