Svensk Djursjukvård

 

Medlem i Svensk Djursjukvård – en trygghet för dig och ditt djur.

Vi verkar för hög kvalitet och god service i djursjukvården och är därför medlemmar i branschorganisationen Svensk Djursjukvård vilket
innebär att vi förbinder oss att leva upp till de kvalitetsregler som gäller för alla medlemmar. Reglerna är sammanfattade i följande kvalitetslöften till dig som djurägare.

Vi tar väl hand om ditt djur och ger professionell vård. Vi jobbar enligt vetenskap och beprövad erfarenhet och följer
veterinärmedicinska riktlinjer och behandlingsnormer. För den medicinska ledningen ansvarar alltid en veterinär.

Vi finns tillgängliga – du ska alltid kunna nå en veterinär. Vi är tydliga med hur vi har öppet.
Om vår verksamhet är stängd hänvisar vi dig till en kollega med rätt kompetens.

Vi möter dig med respekt och tydlighet. Det innebär också att du ska ha tillgång till den
information du behöver för att kunna delta i besluten om ditt djurs vård.

Vi utvecklar oss för att möta dina och ditt djurs behov. Våra medarbetare får individuell och kontinuerlig fortbildning.
En veterinär ansvarar för personalens medicinska kunskapsutveckling.

Vårt sigill är beviset för att ett djursjukvårdsföretag är anslutet till Svensk Djursjukvård, och att de därmed har åtagit sig att följa våra gemensamma kvalitetslöften.
Om du upplever att någon av våra medlemmar inte gör det kan du anmäla detta till vårt etikråd.

Läs mer om svensk djursjukvård HÄR.