REPRODUKTION

 

Vi har specialistkompetens inom fertilitetsutredningar och insemination. Vår veterinär Johanna Matsson kan hjälpa dig med detta.

I Sverige får inseminationer på hundar bara utföras av veterinärer som genomgått speciell utbildning och för att få registrera sina valpar hos Svenska kennelklubben måste man följa deras regler för inseminationer. Läs vidare om det på deras hemsida www.skk.se.

Insemination av hund med färsk sperma eller spermasamling för skick av sperma hjälper vi dig gärna med. För att kunna ge dig bästa hjälp rekommenderar vi att du hör av dig i god tid innan tiken börjat löpa.

Frusen sperma används vid längre avstånd eller när man vill bevara sperma för att kunna använda senare. I Sverige utförs nedfrysning av sperma och inseminationer med fryst sperma på veterinärhögskolan i Uppsala och i Norge kan man få hjälp på veterinärhögskolan i Oslo.

För att importera sperma till Sverige krävs det att sperman är samlad från ett handjur som vid samlingstillfället var id-märkt och att det finns ett hälsointyg att hunden inte visade tecken på smittsam sjukdom. Det är fritt att ta in sperma från hanhund registrerad i ett EU-land eller i Andorra, Liechtenstein, Norge, San Marino, Vatikanstaten, Island, Monaco eller Schweiz. Om sperman samlats från en hanhund i ett land utanför EU och förts till ett annat EU-land innan du tar in den i Sverige måste du ha tillstånd, se nedan. Vill du importera hundsperma från andra länder måste du först söka införseltillstånd hos Jordbruksverket. Hunden måste också vara fri från Brucellos och Leptospiros.

Läs mer om det på jordbruksverkets hemsida www.sjv.se.