REPRODUKTION

Vi har specialistkompetens inom fertilitetsutredningar och insemination. Vår veterinär Johanna Matsson kan hjälpa dig med detta.

I Sverige får inseminationer på hundar bara utföras av veterinärer som genomgått speciell utbildning och för att få registrera sina
valpar hos Svenska kennelklubben måste man följa deras regler för inseminationer. Läs vidare om det på deras hemsida www.skk.se.

Insemination av hund med färsk sperma eller spermasamling för skick av sperma hjälper vi dig gärna med.
För att kunna ge dig bästa hjälp rekommenderar vi att du hör av dig i god tid innan tiken börjat löpa.

Frusen sperma används vid längre avstånd eller när man vill bevara sperma för att kunna använda senare.
I Sverige utförs nedfrysning av sperma och inseminationer med fryst sperma på veterinärhögskolan i Uppsala och i Norge kan man få hjälp på veterinärhögskolan i Oslo.

För att importera sperma till Sverige från EU-länder och Norge krävs numera bland annat att donatorhunden är id-märkt, rabiesvaccinerad och få inte ha använts till naturlig parning de senaste 30 dagarna före spermasamlingen. En officiell veterinär ska utfärda ett hälsointyg och det finns krav på anläggningen där spermasamlingen utförs.

Från länder utanför EU krävs det att du ansöker om ett införseltillstånd hos Jordbruksverket och sperman får bara tas in i Sverige via en godkänd gränskontrollstation.

Du bör också se till att donatorhunden är vaccinerad mot leptospiros.

Läs mer om det på jordbruksverkets hemsida www.sjv.se.