RÖNTGEN

Röntgen är ofta ett bra verktyg i hältutredningar och medicinska utredningar. Bilder på hjärta, lungor och buk tar vi oftast på helt vakna djur eftersom det ger mest tillförlitlig information och accepteras väl av de allra flesta.

Vid röntgen av skelett och leder ger vi däremot nästan alltid ditt djur lugnade medicin eftersom det då krävs att de ligger absolut stilla och avslappnade.

Vi utför höftleds-, armbågs- och knäröntgen enligt SKK:s regler. Du kan läsa mer om det här.