ULTRALJUD

Ultraljudsundersökning är en ofarlig och mycket bra metod att undersöka de inre organen för att få information om till exempel livmoderns storlek, prostataförstoring, urinblåsans läge, utseende och innehåll (stenar, polyper mm), mjälten, levern och njurarnas storlek och utseende liksom för att undersöka om din hund eller katt är dräktig.

I de flesta fall går undersökningen mycket bra att göra på vakna djur och du får oftast vara med men om ditt djur är oroligt eller blir stressad av undersökningen kan vi ge lugnande.

För dräktighetsundersökning rekommenderar vi att det görs vid tidigast 28 dagar efter parning.